Οι μαθητές/τριες για το βιβλίο «Ο μικρός αδερφός»

Ομάδα εργασίας:

  • Μαρία Δαντσάκη
  • Ελένη Τσαλαρούδη
  • Γεωργία Παπανικολάου
  • Αβραμίδου Δήμητρα
  • Ροΐδου Σοφία

Εικόνα17