Οι μαθητές/τριες για το βιβλίο»Σπίτι για πέντε»

Ομάδες εργασίας:

  • Γιώργος Μάγγος

  • Παντελής Αργυράκης

  • Κωνσταντίνος Γιαννούτσος
  • Νίκος Ταρνανίδης
  • Μαριτίνα Τομίδου
  • Αθηνά Παπαδοπούλου

Εικόνα13